1
De analytische psychologie van Prof. Carl Gustav Jung.

De ideeën van Jung zijn erg actueel vanwege zijn wereldbeeld. De kennis van Jung betrof onder meer een grondige bijbelkennis - kennis van de Griekse - Germaanse - Egyptische - Indiase en Perzische mythologie - kennis van sprookjes - religieuze symboliek - geneeskunde - patiëntendromen - geschiedenis van de filosofie - de grote godsdiensten en de kerkgeschiedenis - letterkunde, culturele antropologie en de bekende bewustzijnspsychologen. Hij stelde en ontwikkelde de concepten van het extraverte en introverte persoonlijkheid - archetypen schaduw - met anima/animus en het collectieve onbewuste.

Volgens Jung is Archetype, dat we hebben meegekregen via de erfelijke overdracht; het is een gedragsmogelijkheid, die voor ieder mens van belang is, en die we kunnen integreren in ons menszijn. Je ziel woont in je lichaam. In je ziel woont de Goddelijke geest. Deze geest is de diepste kern van de mens. De mens kan alleen zijn geest doen ontwaken door zijn ziel, en de daarbij horende emoties te onderzoeken en van alle troebelen te ontdoen. Door de ziel heeft het lichaam bezieling gekregen. Door de geest te ontdekken kan de mens voorkomen dat hij van emotie naar emotie wordt geslingerd en overstijgt hij zijn eigen gevoelens en verlangens. Het lichaam en de ziel zijn materieel, de geest is puur zuiver. Als je in je ziel je geest ontdekt, kunt je, je daar naar richten en vormen. Dan leer je jezelf en al je mogelijkheden te ontdekken en herkennen. Wie zichzelf kent, kent het (Heel-)Al. 
Lees verder