Werkwijze.

Coaching is individuele begeleiding - gericht bemiddelen in dat wat je aangeeft tot stagnatie in je ontwikkeling - doelen bereiken - gedachten/gevoelens bewust maken - talenten en kwaliteiten ontdekken - beter omgaan met jezelf in je eigen denken en handelen. Hiermee ben je in staat veranderingen aan te brengen, stap voor stap om zo je eigenheid te ontdekken.

Procesgesprekken:
Fase 1: Kennismaking
Fase 2: Intake en coaching
Fase 3: Nazorg